Visie

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo, alles wat een kind doet draagt daartoe bij. Kinderen moeten de wereld dan ook op hun eigen manier ontdekken. Daarbij leert een kind veel door te spelen met andere kinderen en van zijn omgeving.
Kinderen moet je serieus nemen en respectvol behandelen. Wij volwassenen moeten inspelen op hun behoeften en daarbij zo naar ze luisteren dat kinderen zich begrepen voelen. Wat kinderen daarbij nodig hebben en waar ze recht op hebben is een liefdevolle evenwichtige en veilige omgeving om alles wat een kind in zich heeft tot ontplooiing te laten komen.Werkwijze

Karin's Kinderopvang let er op dat haar werkwijze en de omgang met de kinderen vanuit de visie gebeurt, op zo’n manier dat de kinderen zich er prettig bij voelen. De bedoeling is dan ook de kinderen te ondersteunen om zelf een keuze te leren maken en dus zelf na te gaan denken over wat ze willen.
Wat kinderen daarbij nodig hebben is dat ze respectvol worden behandeld in alle dagelijkse dingen zoals bijvoorbeeld verschonen; eten; slapen; spel enz. Wij letten er dan ook op dat we luisteren als kinderen iets te vertellen hebben want alles wat een kind wil vertellen is voor hen belangrijk en dus ook voor ons. Hiervoor bieden wij de kinderen dan ook een liefdevolle stabiele en veilige omgeving.

Om hierin op te groeien tot zelfstandige evenwichtige jonge mensen die weten wat ze willen.